Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 27/04/2017, 17:00
LONG AN NHIỀU MÔ HÌNH MỚI TRONG GIÁO DỤC QP- AN NĂM 2016
27/04/2017

Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác GDQP - AN năm 2017​

Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác GDQP - AN năm 2016. Phó chủ tịch UBND Lê Tấn  Dũng và các thành viên Hội Đồng GDQP-AN tỉnh và 15 huyện thị xã, thành phố trong tỉnh đã dự.

Năm 2016, công tác giáo dục QP - AN của tỉnh Long An đã bước đột phá vào các đối tượng cần quan tâm như: giáo viên; công nhân; ấp đội trưởng; công an viên; ngư dân; chủ nhà trọ, nhà nghỉ, chủ hộ tiểu thương, chủ hộ dân sống dọc tuyến biên giới... đã giúp cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng, nâng cao cảnh giác cách mạng và vận dụng có hiệu quả thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức tập huấn chương trình, giáo trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 80 cán bộ giáo viên, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho 9.500, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 4.858 cán bộ,và 1.200 sỹ quan công an quân đội. Cùng với 1.644 chức việc tôn giáo, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hộ dân biên giới, chủ nhà nghỉ nhà trọ, và giáo dục quốc phòng - an ninh cho 41.000 học sinh, sinh viên.

Triển khai công tác giáo dục QP - AN năm 2017, Tỉnh Long An tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng các Chỉ thị, Nghị định, Thông tư, Hưóng dẫn của trên đẩy mạnh công tác GDQP&AN cho các đối tượng, nhất là đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về thực hiện 02 nhiệm vụ chiến lược "Xây dựng và bảo vệ To quốc" trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; thường xuyên củng cố, kiện toàn thành viên và bổ sung; hoàn chinh quy chế hoạt động của Hội đồng các cấp phù hợp vởi nhiệm vụ của từng ngành; phát huy sức mạnh tổng hợp các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai, thực hiện và vai trò làm tham mưu của Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp

TRUNG DŨNG

Lượt người xem:   610
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 36944
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH LONG AN​​
Chịu trách nhiệm chính:​ Thượng tá Nguyễn Minh Tấn ​-  Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
Địa chỉ: 175 Quốc lộ 62, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0723 525 042  -  Fax: 525 042  -  Email: chqs@longan.gov.vn