Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quân sự quốc phòng

Quân sự quốc phòng
GÓP PHẦN XÂY DỰNG BIÊN GIỚI HÒA BÌNH HỮU NGHỊ
Thứ 5, Ngày 27/04/2017, 16:00
Quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Đảng và nhà nước ta. Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh Long An đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo chỉ đạo LLVT thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự. Đưa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa tỉnh Long An và tỉnh bạn Svayreing, Prayveng/Vương quốc Campuchia không ngừng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần giữ vững ANCT -TTATXH trong nội địa, trên biên giới, tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bộ CHQS tỉnh Long An và Tiểu khu Quân sự Svayrieng, Quân đội Hoàng gia Campuchia ký kết biên bản hợp tác và quy chế kết nghĩa năm 2016.

Vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối, phương pháp, nghệ thuật đối ngoại. Đó là "dĩ bất biến ứng vạn biến", vận dụng nhuần nhuyễn "năm biết": Biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng và biết biến; "Nguyên tắc thì phải vững chắc, nhưng sách lược của ta thì linh hoạt". Quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị NQ của Đảng uỷ Quân sự trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác đối ngoại quân sự, Quyết định số 01/2007 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về tổ chức và quản lý đối ngoại quân sự. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Long An đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh uỷ - UBND tỉnh về công tác đối ngoại quân sự, xây dựng các phương án, đối sách xử lý kịp thời, có tình có lý các vấn đề an ninh, chủ quyền tranh chấp biên giới. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Biên phòng và chính quyền nhân dân các xã biên giới xây dựng củng cố phòng tuyến an ninh đối ngoại, phòng tuyến biên phòng toàn dân, góp phần ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xâm  phạm chủ quyền, xâm canh, xâm cư, buôn lậu, buôn bán ma tuý, trộm cướp vùng biên, thâm nhập hoạt động của các tổ chức phản động lưu vong, các tổ chức khủng bố, góp phần làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Nhằm tăng cường mối đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, cùng xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để hợp tác phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh giữa Việt Nam - Campuchia và giữa 3 tỉnh Long An - Svayrieng - Prayveng. Đến nay, cấp tỉnh đã ký kết giữa Bộ CHQS tỉnh Long An với 2 Tiểu khu quân sự Svayrieng và Prayveng. 11 huyện, thị xã, thành phố ( 5 huyện, thành phố nội địa, 6 huyện, thị xã biên giới) ký kết hợp tác với chi khu quân sự 9 huyện, thành phố của 2 tỉnh Svayrieng, Prayveng. Đồng thời các xã trên tuyến biên giới đã thực hiện tốt việc đối ngoại quốc phòng và ngoại giao nhân dân, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Hàng tháng, hàng quý, định kỳ hai bên trao đổi thông tin bàn bạc, xử lý các tình huống thuộc thẩm quyền của hai bên. Trong đó chú trọng đối thoại trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp đất đai, xâm canh, xâm cư, xâm nhập biên giới bất hợp pháp thông qua đối thoại đạt hiệu quả cao. Cấp ủy, chính quyền và các Đồn, Trạm biên phòng, LLVT các cấp luôn giữ gìn tốt mối quan hệ hữu nghị hợp tác với chính quyền và LLVT nước bạn, thường xuyên tổ chức thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ kinh phí cho bạn xây dựng cơ sở hạ tầng công sở. Đặc biệt, trong các cơn lũ lớn, Bộ CHQS tỉnh đã làm tham mưu cho UBND tỉnh viện trợ khẩn cấp cho Tỉnh bạn Svyrieng hàng trăm tấn gạo, hỗ trợ kinh phí cho Đảng bộ tỉnh bạn trong tuyên truyền vận động bầu cử. Đội K73, các đồn trạm biên phòng và lực lượng bộ đội thường trực đóng quân trên tuyến biên giới thường xuyên tổ chức khám bệnh cấp thuốc cho nhân dân nước bạn. Do làm tốt đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân, nên dù thời gian gần đây, Đảng Cứu nguy dân tộc/Campuchia (CNRP) xuyên tạc và sử dụng vấn đề bản đồ, biên giới cho các mục đích chính trị của mình, gây ra các hoạt động quá khích ở cột mốc biên giới 202, 203 nhưng hầu như không có sự tham gia của người dân ở hai tỉnh Prayveng, Svayrieng.

          Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại quân sự trong thời gian tới, các địa phương đơn vị LLVT trong tỉnh chủ động đối ngoại quân sự tỉnh, huyện, xã bạn một cách toàn diện, rộng mở trong đó tập trung thực hiện tốt một số vần đề sau:

          Một là, nắm vững đường lối đối ngoại quân sự của Đảng, vừa đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, bảo vệ và phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hóa dân tộc...Chủ động tham gia cuộc đấu tranh chung vì độc lập, chủ quyền, sẵn sàng đối thoại nhưng kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hành động xuyên tạc và lợi dụng các vấn đề "dân chủ", "dân tộc", "tôn giáo" hòng can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

          Hai là, cùng với huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh công tác đối ngoại góp phần quan trọng để LLVT địa phương hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời từng bước góp phần giải quyết được các vấn đề về biên giới với nước bạn. Thông qua ký kết kết nghĩa giữa các đơn vị bảo vệ hai bên biên giới, LLVT trong tỉnh đóng góp một phần rất quan trọng vào củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tin cậy lẫn nhau, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác với nước bạn Campuchia, tạo môi trường thuận lợi cho nhân dân, nhất là nhân dân vùng biên giới trong tỉnh phát triển kinh tế.

Ba là, tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với nước bạn, thông qua đối thoại để giải quyết các vấn đề tranh chấp biên giới. Công tác đối ngoại tiếp tục phát huy thế mạnh của mình phục vụ cho phát triển của tỉnh góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác lao động, tăng cường phát triển du lịch. Nhằm không ngừng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Bốn là, năm 2017, tiếp tục chỉ đạo Ban CHQS các huyện còn lại trong nội địa ký kết kết nghĩa, hợp tác ghi nhớ với các Chi khu quân sự nội địa còn lại của 2 tỉnh Svayrieng và Prayveng; nắm chắc tình hình, giúp LLVT bạn trong phạm vi ký kết và cho phép.

A (50).JPG

Khám bệnh cấp thuốc cho nhân dân Campuchia.​

Đại tá Trịnh Văn Xa

                                          Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Long An


Lượt người xem:   1216
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 35868
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH LONG AN​​
Chịu trách nhiệm chính:​ Thượng tá Nguyễn Minh Tấn ​-  Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
Địa chỉ: 175 Quốc lộ 62, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0723 525 042  -  Fax: 525 042  -  Email: chqs@longan.gov.vn