Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính trị

Công tác Đảng – Công tác chính trị
XÂY DỰNG TIỀM LỰC CHÍNH TRỊ-TINH THẦN VỮNG CHẮC TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ
Thứ 5, Ngày 27/04/2017, 11:00 | Ban biên tập

2030uerit.jpg

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo

(Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)​

Xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần là nhân tố cơ bản, quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của khu vực phòng thủ. Bên cạnh chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tiềm lực chính trị- tinh thần nhằm huy động, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Trong đó chú trọng nâng cao nhận thức, phát huy ý chí, xây dựng niềm tin của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT là nhân tố cơ bản góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc xây dựng nền QPTD vững mạnh.

CB, CS DAI DOI BO BINH HUYEN DUC HUE VAN DONG, XAY NHA CHO NGUOI DAN NGHEO.JPG

CB,CS Đại đội bộ binh huyện Đức Huệ vận động, xây nhà tặng người dân nghèo

Nhận thức rõ tầm quan trọng của xây dựng KVPT, những năm qua, quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính Trị (Khóa X), Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT, nhất là những yêu cầu đặt ra đối với xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần, LLVT phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện xây dựng KVPT tỉnh đạt được kết quả quan trọng. Nổi bật là cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành được vận hành tốt;  vai trò chủ trì, phối hợp tham mưu cùng cấp của cơ quan quân sự và công an được phát huy hiệu quả; nhận thức, trách nhiệm của đảng viên và nhân dân được nâng lên…Từ đó tiềm lực mọi mặt nói chung, tiềm lực chính trị, tinh thần của KVPT được tăng cường. Qua đợt diễn tập KVPT của tỉnh cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được tiến hành chặt chẽ, chất lượng chính trị LLVT địa phương được nâng lên; việc huy động quần chúng tham gia thực hiện theo đúng kế hoạch. Điều đó đã khẳng định việc xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần được quan tâm đúng mức.

LLVT LONG AN CHUNG SUC XAY DUNG NONG THON MOI.JPG

CB, CS Đại đội bộ binh huyện Tân Hưng chung sức xây dựng nông thôn mới

Cùng với sự phát triển của kinh tế-xã hội, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân không ngừng được nâng lên là yếu tố quyết định trong xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần trong khu vực phòng thủ. Hội đồng giáo dục QP&AN từ tỉnh đến cơ sở tiến hành giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 100% cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Từ đó, lãnh đạo các cấp, các ngành, cấp ủy chính quyền địa phương nhận thức đúng đắn quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ tích cực tham gia, xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần, trọng tâm là xây dựng các tổ chức vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, chú trọng tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm chính sách tôn giáo của Nhà nước. Ngoài ra Ban CHQS 15 huyện, thành phố, thị xã chủ động phối hợp với địa phương tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội" gắn với phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa", thực hiện tốt chính sách xã hội, hậu phương Quân đội…

TUOI TRE  LONG AN HANG HAY LEN DUONG BAO VE TO QUOC.JPG

Thanh niên Long An hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần thể hiện rõ nét qua phong trào LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực ở những  địa bàn biên giới, vùng sâu, những xã trọng điểm. Năm 2016 cán bộ, chiến sĩ vận động, quyên góp xây tặng 4 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, đóng góp trên 15.000 ngày công lao động giúp dân; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người dân nghèo, các đối tượng chính sách; nhận đở đầu 150 học sinh nghèo học giỏi, quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ với số tiền 500 triệu đồng…Ngoài ra bộ đội còn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt vừa qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT đồng hành với bà con các huyện vùng hạ Cần Đước, Cần Giuộc và Bến Lức khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, cung cấp nước sạch cho 16.420 hộ dân nghèo, góp phần gắn bó mật thiết với nhân dân, giữ gìn và làm sáng đẹp hơn hình ảnh cao đẹp "Bộ đội cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, việc xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần trong KVPT của tỉnh vẫn còn một số hạn chế cả về nhận thức trách nhiệm, sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành và địa phương. Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng KVPT cần thực hiện tốt các  biện pháp sau:

Xây dựng cấp ủy Đảng TSVM gắn với xây dựng chính qui các tổ chức quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh. Nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường giáo dục QP&AN toàn dân.

Tập trung làm tốt hơn công tác nâng cao kiến thức QP&AN cho các đối tượng, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, các đối tượng theo phân cấp và thế hệ trẻ.

Nâng cao nhận thức về các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước, năng lực quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng của cấp ủy, chính quyền, địa phương.

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhận thức, thực hiện quan điểm của Đảng về chính sách dân tộc, tôn giáo, củng cố phát triển niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp. Phát huy tốt thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chống tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, TTATXH ở địa phương.

Xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong xây dựng KVPT hiệu quả, tạo niềm tin vững chắc  của nhân dân đối với LLVT.

Xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần là một trong những nội dung quan trọng, cốt lõi trong xây dựng KVPT vững chắc đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. 


Lượt người xem:   26309
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 35671
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH LONG AN​​
Chịu trách nhiệm chính:​ Thượng tá Nguyễn Minh Tấn ​-  Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
Địa chỉ: 175 Quốc lộ 62, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0723 525 042  -  Fax: 525 042  -  Email: chqs@longan.gov.vn