Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính trị

Chính trị
Thứ 5, Ngày 27/04/2017, 12:00
LLVT LONG AN GIỬ VỮNG TRẬN ĐỊA TƯ TƯỞNG TRONG LLVT VÀ NHÂN DÂN
27/04/2017 | Ban biên tập
Thời gian qua, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" tiến công vào quân đội trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam đang diễn ra ngày càng quyết liệt về cường độ, nội dung, tính chất cũng như phương thức, thủ đoạn, nhất là trước những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

 Việc đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu phản động là rất cần thiết đối với cả hệ thống chính trị, trong đó có LLVT và nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng và xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện đủ trình độ, năng lực chính trị, SSCĐ trong mọi tình huống.

LLVT HO TRO GIUP NGUOI DAN NGHEO VUNG HA TRONG THIEN TAI HAN MAN.JPG

LLVT hỗ trợ người dân nghèo vùng hạ Cần Đước trong khắc phục thiên tai hạn mặn

Để thực hiện toan tính, các thế lực thù địch lôi kéo các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, có tư tưởng chống đối cách mạng đang sống trong  nước và lưu vong ở nước ngoài kết hợp phát tán tài liệu, thông tin tuyên truyền xuyên tạc mọi đường lối, quan điểm, chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Họ lợi dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là mạng internet, các website, blog…để phát tán các tin, bài, tài liệu có nội dung xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng, Quân đội…nhằm tạo sự hoài nghi, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong nhân dân. Có thể khẳng định âm mưu, thủ đoạn "DBHB" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch nhằm vào Quân đội rất thâm độc, mục tiêu cuối cùng của chúng là nhằm "phi chính trị hóa" Quân đội, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta đối với Nhà nước và xã hội.

TUOI TRE LLVT CHUNG SUC XAY DUNG NONG THON MOI.JPG

Tuổi trẻ LLVT Long An chung sức xây dựng nông thôn mới

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống', giữa đấu tranh với nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng về chính trị. LLVT xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, nâng cao sức mạnh chiến đấu của các tổ chức đảng cơ sở và xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, tạo môi trường văn hóa quân sự trong sạch, lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, các đơn vị, huyện, thành phố, thị xã trong LLVT tỉnh thường xuyên nắm chắc địa bàn, diễn biến tình hình hoạt động của các thế lực phản cách mạng, tham mưu đề xuất chính quyền địa phương cách thức, giải pháp xử trí các tình huống nảy sinh ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Song song đó LLVT thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, công tác dân vận giúp dân nhất là vùng sâu, biên giới, trên những địa bàn trọng điểm, đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Quân đội trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội góp phần phản bác lại các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tích cực tham gia đấu tranh phản bác lại các thông tin xấu độc, sai trái, phản động trên mạng xã hội. Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới ngày càng cao. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng chính trị, làm cơ sở xây dựng vững mạnh về mọi mặt. Vì vậy cần phải tiến hành đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp, trong đó đẩy mạnh đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là vấn đề cấp bách, cơ bản nhất. Trận địa tư tưởng của Đảng được giữ vững, bảo đảm cho LLVT luôn là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, gắn bó máu thịt với nhân dân. Đồng thời là lực lượng nòng cốt, đi đầu tích cực chủ động đấu tranh, phòng, chống, làm thất bại mọi âm mưu trong chiến lược "DBHB" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Th.S, Đại tá Nguyễn Tấn Đảo

(Phó Chính ủy Bộ CHQS Long An)​


Lượt người xem:   1023
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 36944
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH LONG AN​​
Chịu trách nhiệm chính:​ Thượng tá Nguyễn Minh Tấn ​-  Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
Địa chỉ: 175 Quốc lộ 62, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0723 525 042  -  Fax: 525 042  -  Email: chqs@longan.gov.vn