Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính trị

Chính trị
Thứ 5, Ngày 27/04/2017, 11:00
XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
27/04/2017 | Ban biên tập
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện về công tác Quốc phòng-Quân sự địa phương hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

53_Pham Van Ranh.jpg

(Phạm Văn Rạnh-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh) 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện về công tác Quốc phòng-Quân sự địa phương hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao". Thực hiện chủ trương trên, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, nâng cao việc cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng sinh hoạt của cấp ủy cơ sở; trọng tâm là xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên các cấp, bảo đảm cho đội ngũ này có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Trong quá trình bồi dưỡng, ĐUQS tỉnh chú trọng những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua các hoạt động tập huấn, giao ban, hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị, hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, báo cáo viên giỏi...; trên cơ sở kết quả đại hội đảng các cấp, ĐUQS tỉnh tập trung kiện toàn, ổn định tổ chức và bổ sung nhân sự cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng, cân đối về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, 100% đảng ủy xã (phường, thị trấn) đã thành lập chi bộ quân sự, các đồng chí chỉ huy trưởng, chính ủy (chính trị viên) các cấp đều tham gia cấp ủy địa phương; đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt gần 9%, dân quân tự vệ đạt 24,34% (riêng dân quân đạt 21%); 100% xã (phường) đội trưởng và 96,94% xã (phường) đội phó là đảng viên; 100% bí thư xã đoàn giữ cương vị chính trị viên phó. Trong quá trình xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch, vững mạnh, ĐUQS tỉnh luôn coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, nhất là ở cấp cơ sở. Các cấp ủy thường xuyên được củng cố, kiện toàn; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, kết hợp lãnh đạo toàn diện với giải quyết cụ thể từng vấn đề trọng tâm; thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo của Đảng, gắn trách nhiệm cụ thể của người chủ trì trên các mặt công tác trọng yếu, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Bên cạnh việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ĐUQS tỉnh đã tổ chức tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ với chủ đề "Sắt son niềm tin với Đảng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý chí chiến đấu, cống hiến trong toàn lực lượng, tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ sĩ quan trẻ tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, trí tuệ, bản lĩnh và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được thực hiện nghiêm túc, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó, năm 2015 có 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 95% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo lực lượng vũ trang ( LLVT) hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, giữ vững biên giới, hòa bình, hữu nghị, ổn định chính trị trên địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ, "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh ngày càng được nâng lên; triển khai và thực hiện tốt các đề án, kế hoạch xây dựng điểm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vững mạnh về công tác quốc phòng-quân sự địa phương; duy trì, thực hiện đầy đủ các chế độ quy định về sẵn sàng chiến đấu; chất lượng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ ngày càng được nâng lên; hội thao, hội thi nhiều nội dung đạt kết quả cao. Đảng bộ Quân sự tỉnh đã xây dựng cơ quan, đơn vị nền nếp, chính quy, chấp hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, nội bộ đoàn kết, thống nhất; đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, đề cao vai trò, trách nhiệm và luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; tổ chức tăng gia sản xuất, làm kinh tế đạt hiệu quả, từ đó đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày được cải thiện, tiềm lực quân sự-quốc phòng được tăng cường. Với những thành tích trên, Đảng bộ Quân sự tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2015" Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh (2010-2015).

ABC.JPG

Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Phạm Văn Rạnh trao đổi thân mật với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đội ngũ sỹ quan trẻ tại buổi tọa đàm với chủ đề "Sắt son niềm tin với Đảng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao của sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội cùng với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Trong bối cảnh đó, công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa có hiệu quả trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau.

Trước hết: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp có tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, có ý thức trách nhiệm cao, năng lực hành động giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang; có năng lực chỉ huy và tác chiến thắng lợi trong bất cứ tình huống nào, có trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu ngày càng cao.

Thứ hai: Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, dù ở bất cứ cương vị nào đều phải chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước. Thi hành kỷ luật nghiêm đối với mọi sự vi phạm về nguyên tắc, nhất là đối với những vấn đề về quan điểm, đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ chủ trì về việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc khắc phục những mặt còn yếu kém đã được chỉ ra qua sinh hoạt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đồng thời, tổ chức quán triệt, học tập, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng bộ.

Thứ ba: Cấp ủy các cấp giữ vững nguyên tắc Đảng trong lãnh đạo công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ, tạo được sự chuyển biến toàn diện đội ngũ cán bộ cả thường trực và dự bị. Chủ động sắp xếp, điều chỉnh cán bộ đáp ứng yêu cầu chấn chỉnh tổ chức lực lượng và những yêu cầu phát triển của thời kỳ mới. Tích cực đổi mới phương thức công tác, nắm vững và thực hiện tốt chủ trương xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện về công tác quốc phòng-quân sự địa phương. Tập trung làm chuyển biến tình hình đơn vị cơ sở, nhất là chất lượng chính trị, trình độ sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản chất "Bộ đội Cụ Hồ" của Quân đội nhân dân Việt Nam, của LLVT Long An, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lượt người xem:   1746
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 36944
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH LONG AN​​
Chịu trách nhiệm chính:​ Thượng tá Nguyễn Minh Tấn ​-  Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
Địa chỉ: 175 Quốc lộ 62, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0723 525 042  -  Fax: 525 042  -  Email: chqs@longan.gov.vn